ساخت مدیا پلیر با فوتوشاپ

Step 1 diagram
گام 2

کار رو با یک صفحه خالی شروع  شروع کنید  .مستطیل نرم را انتخاب کرده وشعاع انرا روی 20 قرار دهید سپس لایه را inner shadow کنید .

 

Step 2 diagram

Inner Glow:

Step 2 diagram

Color Overlay:

Step 2 diagram

Satin:

Step 2 diagram

Stroke:

Step 2 diagram

بعد از انجام مراحل شما باید تصویری مشابه تصویر زیر  داشته باشید.

Step 2 diagram
گام 3

رنگ قلم خود را #FFFFFF قرار داده و یک قلم نرم انتخاب نمایید

لایه را انتخاب کرده و

در یک لایه جدید بالای لایه قبلی با قلم مانند شکل زیر نقاشی کنید

Step 3 diagram
گام 4
یک لایه جدید در زیر لایه قبلی  ایجاد کرده و دایره ای مانند شکل زیر رسم کنید.


Step 4 diagram
گام 5

دوباره یک لایه جدید ایجاد کرده و دایره ای به اندازه 87*87 رسم کنید

سپس layer style های  زیر را روی ان انجام نمایید.

Step 5 diagram

Inner Glow:

Step 5 diagram

Stroke:

Step 5 diagram

شکل درست شده مانند این تصویر

Step 5 diagram
Step 6

یک دایره کوچک به اندازه width: 27 x height: 27 رسم کنید

 : سپس به دایره  layer styles زیر را اضافه کنید.

Step 6 diagram

Outer Glow:

Step 6 diagram

Inner Glow:

Step 6 diagram

Stroke:

Step 6 diagram

شکل شبیه به تصویر زیر:

Step 6 diagram
گام 7

بوسیله مداد شکلی مانند شکل ریز به ان اضافه کنید.^

سپس

Step 7 diagram

شفافیت یا opacity شکل راروی 60 تنظیم کنید.

Step 7 diagram

شکل قبلی را کپی کرده و به چهار قسمت دایره انتقال دهید

Step 7 diagram

گام 8

یک لایه جدید ایجاد کرده و یک مستطیل به گردی 2px در ان رسم کنید

و اعمال زیر را روی ان انجام دهید.

Step 8 diagram

Outer Glow:

Step 8 diagram

Gradient Overlay:

Step 8 diagram

Stroke:

Step 8 diagram

مانند شکل زیر:

Step 8 diagram
یک مستطیل گرد دیگر در درون ان ایجاد کرده و عملیات زیر را روی ان انجام دهید


Step 9 diagram

مانند این:

Step 9 diagram
.
گام 10

ابزار مستطیل گرد را انتخاب کرده و سپس شعاع انرا روی 20 تنضیم کنید

اندازه = width: 96 x height: 25

 

 Inner Shadow

Step 10 diagram

Inner Glow:

Step 10 diagram

Color Overlay:

Step 10 diagram

Gradient Overlay:

Step 10 diagram

Stroke:

Step 10 diagram

مانند این

Step 10 diagram
گام 11

کلمه music را به ان بیافزایید

 

Step 11 diagram
گام 12

لایه قبلی یا همان دکمه موزیک را کپی کرده و رنگ پس زمینه انرا تغییر دهید

Step 12 diagram
گام 13

شکل زیر را به بوم اضافه کنید:

Step 13 diagram

مثل این شکل:

Step 13 diagram

گام 13

لوگوی زیر را پایین تصویر قرار می دهیم

Step 16 diagram

در مرکز مانند شکل زیر

Step 16 diagram

خب در اخر باید شکلی شبیه به این داشته باشیم

/ 0 نظر / 33 بازدید