مجموعه کتاب های کامپیوتر

امنیت سرور لینوکس

 

 

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

هک چیست و هکر کیست

 

 


15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

آشنایی با مفاهیم اینترنت

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

 

کاوشگر اینترنت

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

 

مهارتهای هفتگانه ICDL

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

 

آموزشها مفید گوناگون

 

 

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

 

پاک کردن فایلهای که پاک نمی شوند

 

 

 

15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

 

 

 

 

مهندسی نرم افزار پرسمن فصل چهارم

 

 


15z5mq2efbvxc5fcj29.jpg

/ 0 نظر / 27 بازدید